ผ้าห่อตัวเด็กทารกแรกเกิด ใยไผ่ 100% SOFUTO BABY

ผ้าอ้อมใยไผ่100% ขนาด 60×60 cm

ราคา

  • ผ้าห่อตัวใยไผ่ 100% ขนาด 120cm. กล่อง 1 ผืน  ราคา 590 บาท

  • ผ้าห่อตัวใยไผ่ 100% ขนาด 120cm. กล่อง 2 ผืน  ราคา 1090 บาท

  • ผ้าอ้อมใยไผ่ 100% ขนาด 60cm. กล่อง 6 ผืน  ราคา 790 บาท