ผ้าห่อตัวเด็กทารกแรกเกิด ใยไผ่ 100% SOFUTO BABY

ขนาด 120 cm x 120 cm ลาย Pegasus Grey จำนวน 1 ผืน

ขนาด 120 cm x 120 cm ลาย Sealion Blue  จำนวน 1 ผืน

ขนาด 120 cm x 120 cm ลาย Space girl สีชมพู จำนวน 1 ผืน

ขนาด 120 cm x 120 cm ลาย Tanuki จำนวน 1 ผืน

ขนาด 120 cm x 120 cm ลาย Yellow Cat  จำนวน 1 ผืน

ผ้าห่อตัวขนาด 120 cm x 120 cm Sofuto Baby ใยไผ่100% ลาย Space Grey และสีพื้นชมพู  จำนวน 2 ผืน

ผ้าห่อตัวขนาด 120 cm x 120 cm Sofuto Baby ใยไผ่100% ลาย Tanuki และสีพื้นฟ้า  จำนวน 2 ผืน

ผ้าอ้อมใยไผ่100% ขนาด 60×60 cm

ราคา

  • ผ้าห่อตัวใยไผ่ 100% ขนาด 120cm. กล่อง 1 ผืน  ราคา 590 บาท

  • ผ้าห่อตัวใยไผ่ 100% ขนาด 120cm. กล่อง 2 ผืน  ราคา 1090 บาท

  • ผ้าอ้อมใยไผ่ 100% ขนาด 60cm. กล่อง 6 ผืน  ราคา 790 บาท